O nás

O nás - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář KubicaPartners s.r.o. (www.kubicapartners.cz) zastupuje několik set poškozených klientů a činí kroky k ochraně jejich zájmů.

Základní informace jsou uvedeny v odkazu informace pro klienty.

Okresní soud v Ostravě vydal dne 1.10.2021 usnesení, jímž rozhodl, že poškození mohou uplatňovat nárok na náhradu škody pouze prostřednictvím tzv. společného zmocněnce, a to ve lhůtě 30 dnů (tj. do konce měsíce října) Klienti, kteří již udělili naší advokátní kanceláři plnou moc již v této fázi nemusí činit žádné další kroky, jelikož tímto došlo ke zvolení zmocněnce a s Policií budeme komunikovat my.

Jsme advokátní kancelář Kubicapartners s.r.o., která je složena z týmu profesionálů z oborů práva a ekonomie. S týmem advokátů zastupujeme klienty napříč všemi oblastmi práva. V kauze „Energeticky Holding Malina a.s.“ již zastupujeme stovky klientů.

Poškozeným nabízíme možnost právního zastoupení při uplatňování nároku na náhradu škody. 

Na této stránce budeme poskytovat důležité informace pro klienty společnosti Energeticky Holding Malina a.s.